Στη hypermedia εκτός από την δημιουργία της ιστοσελίδας σας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, αναλαμβάνουμε και την μετέπειτα διαχείριση τους. Φροντίζουμε για την σωστή λειτουργικότητα της σελίδας σας, την ενημέρωση όλων των εργαλείων της καθώς και την τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Backup) σε περίπτωση που χρειαστούν. Ακόμη εάν το επιθυμείτε είμαστε σε θέση να σας εκπαιδεύσουμε πάνω στην πλατφόρμα διαχείρισης προκειμένου να συντηρείται την ιστοσελίδα σας και μόνοι σας.