Σε πόσο χρονικό διάστημα ολοκλήρωνεται η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;

Το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή της ιστοσελίδας σας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αρχικά θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί σας τις απαιτήσεις που έχετε καθώς επίσης και τον τύπο της ιστοσελίδας. Εάν πρόκειται για μία σελίδα παρουσίασης όπως για παράδειγμα παρουσίαση της δουλειάς σας ή της υπηρεσίας