Ιδιοκτήτης της επιχείρησης Pipe Line Repair Technology – Επισκευή Σωλήνων Χωρίς Σκάψιμο με τεχνολογία αιχμής, που έδρα της είναι η πόλη του Βόλου, είναι ο Ευάγγελος Βήτας.

Ο ιδιοκτήτης του Pipe Line Repair Technology είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος – ψυκτικός μηχανικός, με πενταετή προϋπηρεσία στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και δεκαεπταετή παρουσία στην βαριά βιομηχανία στον τομέα παραγωγής χάλυβα εκ των οποίων τετραετή παρουσία σε βιομηχανική εγκατάσταση στην χώρα του Ισραήλ.